Tag: y tế cơ sở

Chất lượng y tế cơ sở – BS Nguyễn Đức Kiệt

Chất lượng y tế cơ sở – BS Nguyễn Đức Kiệt

Các trạm y tế cơ sở trong những năm còn "bao cấp" hàng ngày có 20 - 25 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, mua thuốc, nhưng đến những năm 1990 chỉ còn thưa [...]
1 / 1 POSTS