Tag: thuốc chữa bệnh

Thuốc chữa bệnh thời mở cửa – BS Nguyễn Đức Kiệt

Thuốc chữa bệnh thời mở cửa – BS Nguyễn Đức Kiệt

Trong nền kinh tế thị trường, thuốc cũng là một hàng hoá nhưng là một hàng hoá đặc biệt; vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con n [...]
1 / 1 POSTS