Tag: phạm song

GS Phạm Song, một bộ trưởng năng động – BS Nguyễn Đức Kiệt

GS Phạm Song, một bộ trưởng năng động – BS Nguyễn Đức Kiệt

Giáo sư – Viện sĩ Phạm Song là người có nhiều kỷ lục “đầu tiên” nhất của ngành Y tế: Vị Bộ trưởng đầu tiên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, [...]
1 / 1 POSTS