Tag: nhân học y học

Nhân học y học với các quan niệm mới về sức khỏe, ốm đau, bệnh tật – BS Nguyễn Đức Kiệt

Ghép thận, thay tim, nối đoạn chi bị đứt, thụ thai trong ống nghiệm, tách, ghép gien... rồi máy siêu âm, máy điện tim, máy chụp cắt lớp... và hàng chụ ...
1 / 1 POSTS