Tag: mắt cá

Chữa chai chân, “mắt cá” bằng đông y – BS Nguyễn Đức Kiệt

Chai chân, mắt cá không phải là một bệnh nặng, cũng không nguy hại đến tính mạng con người, nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến đi lại, lao động và sinh hoạ [...]
1 / 1 POSTS