Tag: lục tổng huyệt

Lục tổng huyệt ca

Lục tổng huyệt ca

Lục tổng huyệt ca Lục tổng huyệt là 6 huyệt dùng để điều trị bệnh cho 6 vùng cơ thể khác nhau. Sự xuất hiện của 6 huyệt trên có nguồn gốc từ 4 đại hu [...]
1 / 1 POSTS