Tag: đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo – BS Nguyễn Đức Kiệt

Đông trùng hạ thảo – BS Nguyễn Đức Kiệt

Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Cordyceps sinensis thuộc nhóm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng c [...]
1 / 1 POSTS