Tag: điếc

Điếc và nghễnh ngãng – BS Nguyễn Đức Kiệt

Thính giác là một trong năm giác quan của con người. Tuy hàng ngày người ta có vẻ ít quan tâm đến bệnh của cơ quan thính giác, nhưng thực ra nó ảnh hư [...]
1 / 1 POSTS