Tag: Burkholderia pseudomallei

Bệnh vi khuẩn ăn thịt người WHITMORE – BS Nguyễn Đức Kiệt

Bệnh vi khuẩn ăn thịt người WHITMORE – BS Nguyễn Đức Kiệt

BỆNH VI KHUẨN ĂN THỊT NGƯỜI WHITMORE 1. Đại cương về căn bệnh WhitmoreTrong thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông đại chúng, dư luận [...]
1 / 1 POSTS