Tag: bát bảo phú hà

Trà Giải nhiệt mùa hè Bát bảo Phú Hà – BS Nguyễn Đức Kiệt

Trà Giải nhiệt mùa hè Bát bảo Phú Hà – BS Nguyễn Đức Kiệt

Đông dược Phú Hà - Để chống nóng mùa hè, có rất nhiều cách. Một trong các phương pháp đó là uống trà giải nhiệt. Dưới đây Nhà thuốc xin giới t [...]
1 / 1 POSTS