Phú Hà Tiêu Chấn Phong

Thành phần: Ngũ vị tử, Sơn thù, Dâm dương hoắc, Cam thảo, Xuyên khung Ý dĩ nhân, Thổ phục linh, Bông mã đề, Uy linh tiên, Tỳ giải Cốt toái bổ, Tơm trơng, Nhục quế , Bách bệnh, Nhân trần, Vương tôn, Hạ khô thảo Công dụng: Khu phong, trừ thấp, hành khí, hoạt huyết … Continue reading Phú Hà Tiêu Chấn Phong